Administrarea preferințelor cu privire la cookies și tehnologii similare

TOP Security folosește serviciile următoarelor terțe părți în scopul oferirii de funcționalități, pentru analiză și pentru publicitate. Este posibil ca aceste terțe părți să seteze și să folosească cookie-uri și/sau tehnologii similare pe website-urile și în aplicațiile operate de TOP Security, precum și pe website-uri și în aplicații altele decât cele operate de TOP Security.

Pentru mai multe detalii, consultați politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de companiile care gestionează aceste servicii, după caz.

Google Ads

Google Maps API

NitroPack

Hotjar

Facebook

Gestionarea cookie-urilor și a serviciilor third party se face de aici. Limitarea sau blocarea folosirii cookie-urilor și a tehnologiilor similare va afecta anumite funcționalități ale site-ului.